Gemeente gaat woonco’s ondersteunen in 2023

Met het Actieplan Utrechtse wooncoöperaties wil Utrecht wooncoöperaties helpen hun droom waar te maken. De gemeente is in 2022 van start gegaan met een ‘kwartiermaker nieuwe woonconcepten’. Die eerste fase is inmiddels voorbij en in 2023 is het vervolg gestart. Wat is de stand van zaken?

Het kwartiermaken is inmiddels gedaan. Vanaf half september 2022 richt een beleidsadviseur van het Team Wonen van de gemeente Utrecht zich op nieuwe woonconcepten. De volgende stap is begin 2023 het opzetten van een steunpunt voor collectieve woonvormen. Om in de tussentijd een gezicht te hebben en alvast waar mogelijk ondersteuning te geven, is een mailadres geïntroduceerd. 

Samenwerking met !WOON  

Voor de uitvoering van het actieplan werkt de gemeente Utrecht vanaf begin 2023 samen met !WOON. Dit is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die bewoners informeert over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. !Woon heeft in Amsterdam al veel wooncoöperaties bijgestaan.

Steunpunt 

Samen met !WOON zet de gemeente een steunpunt op. Hier kunnen initiatieven straks terecht voor alle vragen over wooncoöperaties. Denk hierbij aan praktische vragen, zoals: hoe zet je een wooncoöperatie op. Denk ook aan vragen over tenders (selectieprocedures) voor woningbouwlocaties. De gemeente hoopt dat het steunpunt komend voorjaar van start kan. Tot die tijd kunnen wooncoöperaties met hun vragen terecht bij wooncooperaties@utrecht.nl. 

Kaartenbak 

Om wooncoöperaties een plek in de stad te kunnen bieden wil de gemeente een beter beeld krijgen van hun vraag. Zo sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan als er locaties beschikbaar komen. Daarom wil de gemeente een ‘kaartenbak’ maken met daarin alle wooncoöperaties die zich in Utrecht willen vestigen. Deze registratie is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een locatie op grond van de gemeente. Alle coöperaties ontvangen een mail met een uitnodiging voor een gesprek voor de registratie in de kaartenbak. Daarnaast gaat de gemeente op zoek naar wooncoöperaties nog niet in beeld zijn. Begin 2023 worden zij via meerdere kanalen opgeroepen zich aan te melden bij de gemeente. 

Tenders

De gemeente wil in 2023 twee tenders uit schrijven waarin ruimte is voor wooncoöperaties. Eén tender is voor een locatie in Leidsche Rijn Centrum, bestemd voor vitale ouderen waarbij het gaat om tussen de vijftien en twintig woningen. Deze tender wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2023 gepubliceerd. De tweede tender gaat over een locatie in Noordwest Utrecht, waar voor wooncoöperaties ruimte komt voor circa zeventig woningen.  De tender hiervoor wordt waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2023 gepubliceerd. Wanneer hierover meer bekend wordt, worden de wooninitiatieven die bij de gemeente bekend zijn uiteraard geïnformeerd.

Platform

 Utrecht krijgt een platform voor wooncoöperaties. Hier kunnen Utrechtse wooncoöperaties (in oprichting) kennis en ervaring uitwisselen. Wooncoöperatie Rust en Reuring wil hiervoor het voortouw nemen en alvast een eerste bijeenkomst organiseren. Voorzitter van Casa Calor, Niek Bevers reageert: ‘We hebben contact gezocht met Rust en Reuring en gemeld dat wij graag van de partij zijn en eventueel mee willen organiseren. Wordt vervolgd!’ 

Geïnteresseerd in Casa Calor? Vul dan het formulier in en we nemen contact met je op.

Meer lezen over het Actieplan Utrechtse wooncooperaties? Kijk dan hier

Door Edwin Brinkhuis

Ik help een handje in het opleuken en onderhoud van deze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *