Tweede Kamerverkiezingen: kiezen voor wooncoöperaties

Voor wie wooncoöperaties een warm hart toedraagt, is er bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 zeker wat te kiezen. Wat staat er over dit thema in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen? We zetten het voor je op een rij. Hieronder lees je letterlijke citaten uit de partijprogramma’s.

Groen Links-PvdA: ‘Woningcorporaties van en voor de samenleving

‘We geven woningcorporaties en wooncoöperaties de middelen om actief woningen van private partijen over te kopen, op te knappen, te verduurzamen en er sociale huur in te realiseren.

De uitbouw van de sociale huur

Corporatiewoningen worden alleen verkocht aan wooncoöperaties, particulieren, overheden of andere corporaties. Als particulieren deze woningen vervolgens willen doorverkopen, krijgen woningcorporaties of wooncoöperaties het recht van eerste koop.

Ondersteuning wooncoöperaties

We starten een langlopend actieprogramma wooncoöperaties, dat mensen helpt om een wooncoöperatie te starten en dat gemeenten ondersteunt om deze coöperaties te faciliteren. Er komt een nationaal garantiefonds voor wooncoöperaties zodat wooncoöperaties eenvoudiger financiering van de bank krijgen. Het bestaande recht van bewonerscollectieven om een wooncoöperatie te starten in woningen van een woningcorporatie breiden we uit: voortaan zijn corporaties verplicht om voorstellen voor overname te accepteren als deze aan de huidige criteria voldoen. Er komt een onafhankelijke autoriteit om geschillen hierover te beslechten. Wooncoöperaties krijgen daarnaast een voorrangsrecht bij de verkoop van sociale huurwoningen.’

ChristenUnie: ‘Ruim baan voor wooncoöperaties’

‘We geven maximaal ruimte aan oplossingen uit de samenleving om de woningnood te lenigen en gemeenschappen te versterken. Denk aan wooncoöperaties, groepswonen en particulier opdrachtgeverschap, maar ook aan slimme woonvormen voor kleine huishoudens en ontwikkelaars die ‘koop-later’-woningen bouwen.’

Volt: ‘Een allesomvattende visie op wonen & leven’

‘We zetten meer in op coöperatief wonen, zoals het Zaanse of Weense woonmodel. Woningcorporaties krijgen meer mogelijkheden om een deel van hun bestaande en nieuwbouwwoningen over te dragen aan wooncoöperaties waar leden zich hebben ingeschreven om te kopen of huren. We versterken de regelgeving voor wooncoöperaties met kwaliteitsbewaking, toezicht en kaders voor de huur, net zoals in Duitsland.

We investeren in innovatieve en coöperatieve leef- en woonvormen. Niet alleen voor studenten en senioren, maar voor iedereen die in meer sociale samenhang wil leven.’

Bij1: ‘Wonen is een recht’

‘Het huidige woonbeleid is ondemocratisch en niet toereikend: daarom strijden we voor het stimuleren van andere manieren van wonen, zoals wooncoöperaties. Wonen in zelfbeheer en wooncoöperaties worden gestimuleerd. We richten democratisch georganiseerde regionale wooncoöperaties op, en stimuleren de garantstelling door derden (bijvoorbeeld gemeenten) waardoor het voor wooncoöperaties makkelijker wordt hun projecten te financieren. Alle bestaande woningcorporaties worden genationaliseerd.’

Bij de andere partijen komt de term ‘wooncoöperatie’ niet voor in het verkiezingsprogramma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *