Rondetafelgesprek: ‘Zorg voor duidelijke definitie wooncoöperaties’

halfronde tafel met 10 mensen eraan

Commissieleden uit de Tweede Kamer lieten zich bijpraten over wooncoöperaties door kenners uit het veld. Casa Calor was benieuwd en volgde de livestream van dit gesprek.

De Tweede Kamer organiseert regelmatig rondetafelgesprekken om extra informatie te verzamelen over een onderwerp. Op 11 oktober 2023 werd er zo’n gesprek georganiseerd over wooncoöperaties. Alternatieve woonvormen zijn namelijk opgenomen in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Daarin schreef de Tweede Kamer onder meer: ‘We creëren ook meer ruimte voor alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld.’

Aan tafel

Op dit moment lopen coöperatieve woonprojecten echter tegen veel problemen aan. Denk daarbij aan de financiering, grondproblematiek en wettelijke en andere belemmeringen. Tijdens het rondetafelgesprek horen Kamerleden graag meer over deze problematiek. Welke ervaringen hebben maatschappelijke organisaties en bewoners van wooncoöperaties, en hebben ze ook suggesties? Aan tafel schuiven onder meer Cooplink, Droomwonen, Stichting !Woon en Stimuleringsfonds volkshuisvesting aan. Maar ook leden van wooncoöperaties als De Nieuwe Meent en Ecodorp Zuiderwold praten mee.

Definitie ‘wooncoöperatie’

Er zijn drie gespreksronden. Hieruit komt onder meer naar voren dat het goed zou zijn als het begrip wooncoöperatie meer duidelijkheid krijgt, zodat marktpartijen weten wie ze tegenover zich hebben. Want wooncoöperaties worden door alle partijen gezien als derde bouwstroom op de Nederlandse woningmarkt. Volkshuisvesting Nederland hanteert als definitie: ‘Wooncoöperaties zijn initiatieven die geïnteresseerd zijn in collectief wonen met eigen zeggenschap over hun directe woonomgeving, meestal vormgegeven in een vereniging.’ Maar wooncoöperaties zijn meer dan dat, zeggen de aanwezigen. Ze zijn gericht op …

  • behoud van vastgoed en niet op winst
  • gemeenschappelijk bezit en betaalbaarheid
  • zeggenschap: ‘hoe wij willen wonen’
  • collectieve kracht. 

Financiering als struikelblok

Ook het struikelblok van de financiering is een thema. Als twintig particulieren voor de koop van een nieuwbouwwoning in één woonblok een hypotheek afsluiten, krijgen ze 20 keer een hypotheek voor de volledige financiering van de woningen. Maar zodra zij als vereniging een hypotheek af willen sluiten, kan slechts 70% gefinancierd worden. Waar moet de overige 30% vandaan komen? Er is een landelijk leenfonds van 10 miljoen. Maar dat is een schijntje, vinden de sprekers aan tafel: ‘Verhoog dit bedrag naar twee of drie miljard!’, suggereren zij. Als initiatieven meer duidelijkheid hebben over de financiering, voorkom je dat een wooncoöperatie na lange tijd van voorbereiding, overleggen en plannen maken stukloopt op gebrek aan geld.

Zorghotel

Eén van de sprekers illustreert de voordelen van wonen in een wooncoöperatie: ze vertelt dat zij en een vriendin een soortgelijke medische ingreep ondergingen. Na de operatie kon de spreker na één week weer naar haar huis. In haar wooncoöperatie werd zij verzorgd door haar huisgenoten. Haar vriendin lag zes weken in een zorghotel. 

Meer van dit soort voorbeelden passeerden de revue. Wil je het rondetafelgesprek terugzien? Dat kan via debatgemist!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *